Welkom bij de financiële groothandel

RISK ASSURADEUREN

Welkom bij RISK assuradeuren


Op deze website leggen wij uit wie wij zijn en wat onze positie is in de financiële sector. RISK Assuradeuren is te omschrijven als een financiële groothandel. In onze “schappen” liggen tal van producten die afkomstig zijn van verzekeringsmaatschappijen, hypotheekverstrekkers, banken, financieringsmaatschappijen of producten van ons eigen huismerk. Al onze producten kunnen wij leveren omdat wij handelen als gevolmachtigd agent of omdat wij toegang hebben tot vele agentschappen. Om duidelijk aan te geven wat dit betekent, hebben wij op een toegankelijke wijze beschreven wat de begrippen “gevolmachtigde agent” en “agentschappen” betekenen.

Gevolmachtigd agent

Een verzekeraar, hypotheekbank of financieringsmaatschappij kan een organisatie (b.v. RISK Assuradeuren) de bevoegdheid geven om namens hen op te treden. Dit betekent dus dat wij als “maatschappij” mogen handelen. De invulling van de bevoegdheid bevat het behandelen, accepteren, verwerken van aanvragen en beheren van verzekeringen, financieringen of andere financiële producten.Het voordeel van een volmacht betekent voor de klant dat hij slechts één aanspreekpunt heeft voor al zijn/haar financiële vragen. Het hebben van een volmacht zorgt ervoor dat wij sneller en efficiënter onze dienstverlening kunnen uitoefenen. Wilt u weten wat een gevolmachtigd agent precies is en welk voordeel u hierbij heeft? Klik dan hier.

Klacht

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Klik op onderstaande button voor meer informatie over onze klachtenprocedure.

Procedure voor conflicterende belangen

Hoewel wij het volmachtbedrijf en onze functie als tussenpersoon in afzonderlijke rechtspersonen uitoefenen, is er geen volstrekte taakscheiding. Een taakscheiding zou immers de door ons beoogde efficiency-voordelen schaden. Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als tussenpersoon.

 

Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid; Indien de genoemde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf; Afwijkingen van de genoemde procedures, werkinstructies en overige-documenten worden genomen: binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf; In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever. Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

 

Specifieke situaties:
 • coulance schade-uitkering;
 • uitbetalen van een niet gedekte schade;
 • niet gedekte schade afwijzen;
 • conflicterende schuldvraag tussen één of meerdere verzekerden;
 • B/M terugval al dan niet toepassen bij een niet afgewikkelde schade (discussie over schuldvraag);
 • een te laag premie-tarief hanteren;
 • korting verlenen (bijv. extra B/M-treden) op de premie;
 • een te zwaar risico in volmacht accepteren;
 • onvoldoende of geen preventiemaatregelen eisen, waar deze wel vereist zijn;
 • afwijken van de geldende opzegtermijn;
 • afwijken van de premie respijt termijn (dekking niet opschorten bij non-betaling.

Fraudebeleid

Vertrouwen

Bij het afsluiten van een financieel product zoals een verzekering geven klanten, al dan niet via een verzekeringsadviseur, ons het vertrouwen. Dat vertrouwen is de basis voor een duurzame relatie. Vertrouwen betekent ook dat wij er alles aan doen om fraude bij onze (potentiële) klanten te beperken. Helaas constateren we dat binnen de verzekeringsbranche een beperkte groep hier misbruik van maakt en pogingen onderneemt om fraude te plegen. Wij doen er dan ook alles aan om fraude te onderzoeken en te voorkomen. Fraude en fraudebestrijding kosten geld en hebben invloed op de verzekeringspremie. Daarom doen wij er zoveel als mogelijk aan om deze fraude te weren. Hieronder hebben wij ons beleid weergegeven.

Verzekeringskaarten & productwijzers

Met de digitale verzekeringskaart of de productwijzer kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct zien.

Doelgroepbeschrijving

Particuliere schadeverzekeringen

De particuliere schadeverzekering is geschikt voor in Nederland wonende particulieren die zich via een (online)-tussenpersoon willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan bezit/persoon of door aansprakelijkheid. Meer informatie vindt u hier.

Zakelijke schadeverzekeringen

De zakelijke schadeverzekering is geschikt voor in Nederland gevestigde kleine bedrijven en ZZP’ers die zich via een (online)-tussenpersoon willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan bezit/persoon of door aansprakelijkheid en zakelijke risico’s. Meer informatie vindt u hier.

Beschikbaarheid klantenservice

Wij doen onze uiterste beste om u zo snel mogelijk te woord te staan. Onze klantenservice is daarvoor op maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 tot 18.00. U kunt uw vragen ook altijd stellen via deze pagina.