Over RISK​

Wie is RISK en hoe staan wij in de maatschappij? Daar vertellen we u graag meer over. Hieronder kunt u lezen wat ons sponsorbeleid is en hoe wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van Duurzaamheid vorm geven. 

GOED RENTMEESTERSCHAP BEGINT BIJ JEZELF

Duurzaam ondernemen

Is duurzaamheid gewoon een populair woord waar bedrijven mee pronken? Niet bij ons. Bij RISK doen we niet aan duurzaamheid omdat het in de mode is. Wij zien het belang van duurzaamheid, omdat het onze visie is. RISK wil verantwoord omgaan met de grondstoffen die niet onuitputtelijk zijn. Daarom werken we al jaren aan duurzaamheidsmaatregelen. Maar wat doet RISK zoal?

 • We gebruiken LED-verlichting in onze 2 grootste kantoorlocaties, wat zorgt voor een flink lager stroomverbruik. Ook gebruiken we op vrijwel alle plekken binnen het pand bewegingsschakelaars, waardoor het licht niet onnodig aan blijft staan.
 • We gaan bewust om met het gebruik van papier en proberen zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Zo ook in de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten. De focus ligt dan ook steeds meer op de digitale communicatie tussen ons en de klant. Het papierverbruik is in 2022 96% verminderd ten opzichte van 2019.
 • Vanaf medio 2024 werken we voor onze postverwerking op kantoor zonder printers en kopieerapparaten.
 • Onze panden hebben een energielabel A. De panden hebben klimaatsystemen die minimale temperaturen nastreven tegen een zo minimaal mogelijk verbruik.
 • We zijn gestart met de aanplant van het RISK Bos in Nederland.
 • We zijn een samenwerking gestart met het Utrechts Landschap voor onderhoud van bestaande natuurgebieden in Nederland.
 • We hebben 5000 Macadamia-bomen in Malawi aangekocht t.b.v. CO2-reductie en lokale inzet om zelfvoorzienend te zijn.
 • Al onze klanten kunnen (door 0,25 cent per maand te betalen) hun polis in 1 keer vergroenen. Denk hierbij aan het proces van polisafgifte tot schadeherstel en alles wat er verder bij komt kijken.
 • RISK doneert voor iedere klant maandelijks een bedrag ten behoeve van CO2-compensatie.

Een bewuste plaats in de maatschappij

Wij laten duurzaamheid of verantwoord ondernemen niet alleen terug komen in huisvesting en logistiek, maar ook ons HR-beleid is hierop ingericht. We zijn zuinig op ons personeel en proberen een goede balans te vinden tussen talenten, (on)mogelijkheden, ambities en gezondheid. Daarom hanteren we onder andere  de volgende drie HR-Pijlers:

 • We besteden aandacht aan de duurzame inzetbaarheid van onze werknemers op verschillende plekken binnen onze organisatie. Dit doen we op basis van hun talenten en vaardigheden. Ook stimuleren we onze werknemers zichzelf middels opleidingen verder te ontwikkelen, zodat zij nog breder inzetbaar zijn.
 • Om er voor te zorgen dat onze werknemers hun werk als plezierig en zinvol ervaren, besteden wij persoonlijke aandacht aan iedere werknemer.
 • We stimuleren een gezonde levensstijl. Zo bieden wij dagelijks vers fruit aan.
 

Toekomstperspectief

Bij RISK denken wij ook graag aan de toekomst. Daarom investeren wij in innovatie:

 • We proberen continu in beweging te blijven door in te springen op nieuwe kansen. We focussen hierbij op productontwikkeling, maar ook op vernieuwing   op technisch gebied en onze bedrijfsstructuur.
 • We investeren in sociale innovatie. Zo werken wij in multidisciplinaire teams, waardoor we efficiënt kunnen samenwerken. Ook extern staan we open voor  co-creatie, waardoor we duurzame verdienmodellen kunnen ontwikkelen.
 

Wij zien duurzaamheid als een belangrijk instrument waarmee- en waardoor wij al jaren duurzaam groeien.

 

Beloningsbeleid

Bij RISK vinden wij een beheerste beloning belangrijk, om een zo goed en eerlijk mogelijk advies te kunnen geven aan al onze klanten. Daarom hebben wij dit vastgelegd in ons beloningsbeleid.

SUCCES IS PAS LEUK ALS JE DAT DEELT MET ANDEREn

Sponsorbeleid

Succes is pas leuk als je dat met anderen kunt delen. Wij vinden het belangrijk om waar mogelijk een bijdrage te leveren aan instellingen en organisaties met een sociale, christelijke of culturele doelstelling. Wij nemen alleen sponsorverzoeken in overweging die aan de volgende criteria voldoen:

Het verzoek moet afkomstig zijn van onze eigen werknemers, de werknemers van gelieerde ondernemingen, of van bij RISK Verzekeringen aangesloten bemiddelaars. Het is namelijk hun maatschappelijke betrokkenheid als vrijwilliger die wij willen ondersteunen. De laatste jaren hebben wij de volgende instellingen mogen ondersteunen:

bonaventura sponsor
kika sponsor
roparun sponsor
covgorkum sponsor
bijbels voor rwanda sponsor
city swim sponsor
dorpsfeesten sponsor
compassion sponsor
zangertjes van volendam sponsor
johannes hospitium sponsor
maf sponsor
spohia kinderziekenhuis sponsor
gain sponsor
hssc sponsor
KWF
sport for others
Techthics-logoArtboard-7
happietaria
alpe d huzes sponsor
c778b5030c1762e1c2ee66ddd4cc4dfe
Oranjevereniging-Hei-en-Boeicop
Logo Dappre
Stichting Christian Refugee Relief
stichting project nest
oranjevereniging Schoonrewoerd