Veelgestelde vragen over een factuur

Waarom is het factuurbedrag anders dan de offerte? In de eerste factuur kan de premie afwijken van de premie op de offerte, omdat er met een afwijkende periode wordt gerekend.

  • Wanneer uw polis ingaat na de 1e helft van de maand, dan brengen wij het resterende deel van de maand + de volledige nieuwe maand in rekening
  • Wanneer uw polis ingaat voor de 1e helft van de maand, dan brengen wij het alleen het resterende deel van de betreffende maand in rekening

Onderstaand een voorbeeld:

  • U verzekert uw auto per 15 januari voor een bedrag van €120,00 inclusief assurantiebelasting per maand. Het bedrag op je eerste factuur is als volgt opgebouwd:
  • De premie van 15 januari tot 1 februari: €61,94
  • De maandpremie voor februari: €120,00
  • De servicevergoeding: €2,73 (€ 2,35 inclusief omzetbelasting)
  • Het totaalbedrag van de eerste factuur is €184,67. Dit is premie van januari en februari. Voor maart is het factuurbedrag €122,73 (premie en servicevergoeding).
Waarom is het factuurbedrag anders dan eerdere facturen? Uw verzekering heeft een verjaardag, de zogenaamde hoofdvervaldatum. Op die datum kunnen de premies en polisvoorwaarden als gevolg van marktontwikkelingen worden aangepast. U ontvangt hier altijd een bericht van.
Ik heb mijn verzekering beëindigd. Waarom krijg ik nog een factuur? Heeft u uw verzekering beëindigd, dan kan het zijn dat u toch nog een factuur heeft gehad over de volgende periode. Bij RISK werken we met een voorschotpremie die u vooruit betaalt over de komende maand. Als u uw verzekering(en) beëindigt, dan wordt het teveel betaalde deel automatisch weer terugbetaald. U betaalt de door u ontvangen factuur en na de verrekening krijgt u alles netjes weer van ons terug.
Hoe ontvang ik mijn factuur? U ontvangt de factuur van ons via de e-mail. Heeft u gekozen voor een machtiging, dan zullen wij de premie automatisch van uw bankrekening afschrijven. Heeft u aangegeven zelf de premie over te maken, dan kunt u via iDeal de premie voldoen. Wilt u de factuur liever per post ontvangen, dan kunt u dit aangeven in de e-mail die u van ons heeft ontvangen.
Wat houdt de servicevergoeding in die op de factuur vermeld staat? RISK brengt geen polis-, mutatie-, continuatie- en/of royementskosten bij u als verzekeringnemer in rekening. Bekijk deze pagina voor meer informatie.