Premiebetaling

Premiebetaling op je schadeverzekering bij RISK Verzekeringen

 

Het kan gebeuren dat je niet genoeg saldo op je rekening hebt staan. Dan lukt het ons niet om je premie te incasseren. Je kunt ook een keer vergeten je premie over te maken. In beide gevallen heb je een betalingsachterstand. Wij sturen je dan een betalingsherinnering.

 

Wat kun je doen bij een betalingsachterstand?

 

Dan kun je dat doen via rekeningnummer: NL36 RABO 0335 3361 67 t.n.v. RISK Verzekeringen. Vermeld daarbij altijd je factuurnummer.

En heb je nog geen brief ontvangen van ons incassobureau, Cannock Incasso? Neem dan even contact met je adviseur op.

Dan loopt het contact over je betalingsachterstand via hen. Je kunt hen bereiken van 08:30 uur tot 17:00 uur op 010-2061760. Zij helpen je dan verder.

Al ruim 36.000 mensen met schuldzorgen werden geholpen met gepast advies via geldfit.nl. Doe via geldfit.nl een gratis online test en krijg advies op maat.

Reageer je niet op onze betalingsherinneringen? Dan loop je betalingsachterstand op en lopen de aanmaningskosten op. Uiteindelijk neemt ons incassobureau, Cannock Incasso, het van ons over.

Lukt het je niet om je premieachterstand in een keer te betalen? Dan kan je misschien een betalingsregeling met ons treffen. Samen met jou stellen wij een betalingsregeling vast.

De dienst voor het Wegverkeer (RDW) onderzoekt regelmatig of alle geregistreerde motorrijtuigen zijn verzekerd. Is jouw motorrijtuig niet verzekerd? Dan krijg je van RDW een boete van honderden euro’s. Je bent namelijk wettelijk verplicht je motorrijtuig te verzekeren.

Je bent weer verzekerd vanaf de dag nadat wij je achterstallige premie hebben ontvangen. Dit geldt ook voor je motorrijtuigenverzekering.

Met een automatische incasso verklein je het risico dat je een premiebetaling mist.

Hiervoor kun je een ingevuld machtigingsformulier, waarin je kunt aangeven vanaf welke rekening wij de premie mogen incasseren, naar ons toesturen. Geef dit bij voorkeur per e-mail door aan finance@risk.nl.