...

Wat kunt u doen bij een betalingsachterstand?

Premiebetaling

Veelgestelde vragen

Klik hier voor een weergave van het proces.

Dan kunt u dat doen via rekeningnummer: NL36 RABO 0335 3361 67 t.n.v. RISK Verzekeringen. Vermeld daarbij altijd uw factuurnummer.

En heeft u nog geen brief ontvangen van ons incassobureau, Cannock Incasso? Neem dan even contact met uw adviseur op.

Dan loopt het contact over uw betalingsachterstand via hen. U kunt hen bereiken van 08:30 uur tot 17:00 uur op 010-2061760. Zij helpen u dan verder.

Al ruim 36.000 mensen met schuldzorgen werden geholpen met gepast advies via geldfit.nl. Doe via geldfit.nl een gratis online test en krijg advies op maat.

Reageert u niet op onze betalingsherinneringen? Dan loopt uw betalingsachterstand op en lopen de aanmaningskosten op. Uiteindelijk neemt ons incassobureau, Cannock Incasso, het van ons over.

Lukt het u niet om uw premieachterstand in een keer te betalen? Dan kunt u misschien een betalingsregeling met ons treffen. Samen met u stellen wij een betalingsregeling vast.

Als uw motorrijtuig onverzekerd is, bent u strafbaar.

U bent weer verzekerd vanaf de dag volgend op de dag dat wij uw betaling hebben ontvangen.

Met een automatische incasso verkleint u het risico dat u een premiebetaling mist.

Hiervoor kunt u een ingevuld machtigingsformulier, waarin u kunt aangeven vanaf welke rekening wij de premie mogen incasseren, naar ons toesturen. Geef dit bij voorkeur per e-mail door aan info@risk.nl.