Verzekering WIJZIGEN

Wat moet u weten?

Er zijn veel zaken die kunnen wijzigen in uw persoonlijke situatie, zoals verhuizen of gezinsuitbreiding. Wilt u hierover advies? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Wilt u snel en eenvoudig een wijziging doorgeven? Kies dan hieronder het onderwerp waar uw wijziging over gaat. 

Wij gaan voor u aan de slag en zodra de wijziging is doorgevoerd krijgt u bericht.

MEEST GESTELDE VRAGEN

Vragen & Contact

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over schade en het bijbehorende proces. Staat u vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op via de chat. Deze kunt u rechtsonder vinden

Een verzekering afsluiten

Autoverzekering

Afhankelijk van het gekozen product worden er aanvullende dekkingen aangeboden. Bijvoorbeeld Pechhulp, Rechtsbijstand, Ongevallenverzekering voor Inzittenden of een Schadeverzekering voor Inzittenden.

Dit wordt bijgehouden door een centraal systeem van verzekeraars, namelijk Roy data. U kunt altijd zelf bij Roydata het aantal schadevrije jaren opvragen.

Sommige producten bieden een zogenoemde 2e gezinsautokorting. Uw adviseur kan kijken of dit ook voor u geldt.

Wanneer een verzekering niet direct geaccepteerd wordt, krijgt u hier een bericht van. Een acceptant van RISK gaat uw aanvraag dan beoordelen. Op dat moment is er geen dekking op uw voertuig. U krijgt hier een mail over.

Wanneer u een nieuwe auto heeft gekocht, kunt u dit doorgeven aan uw adviseur. Uw adviseur kan u verder helpen met het afsluiten van een nieuwe verzekering.

Standaard wordt er gebruik gemaakt van automatische incasso, hier heeft u akkoord voor gegeven bij het afsluiten van de polis. In geval van een jaarbetaling is het ook mogelijk om via een acceptgiro te betalen.

Woonhuisverzekering

Dit is afhankelijk van de gekozen polis. Als er een eigen risico is, dan staat dit vermeld op uw polisblad.

Ja dat kan. U kunt uw nieuwe woning naast de bestaande woning verzekeren. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.

Uw adviseur maakt hiervoor gebruik van een waardemeter. Neem contact op met uw adviseur voor vragen over de waarde van uw woonhuis.

Reisverzekering

Er zijn diverse dekkingen te kiezen zoals medische kosten, ongevallen en wintersport. Neem contact op met uw adviseur voor een totaaloverzicht.

Uw producten worden berekend op basis van uw gezinssamenstelling die uw adviseur opgeeft bij het afsluiten van uw verzekering. Sommige verzekeraars bieden een gratis dekking voor kinderen tot 5 jaar.

Een zorgverzekering biedt vaak alleen maar dekking tot het kostenniveau dat in Nederland gebruikelijk is. Komt u in het buitenland in een ziekenhuis terecht waarbij de kosten veel hoger zijn, dan worden deze niet standaard vergoed door de zorgverzekeraar. Om die reden kan het belangrijk zijn om de module medische kosten af te sluiten.

Betalingen

Betaalwijze

Zodra de verzekering aangevraagd is, sturen wij een verzoek naar de bank om uw premie te incasseren. Dit neemt enkele dagen in beslag

Nee, dat is niet nodig. Wij incasseren de premie door middel van een automatische incasso.

Wij hanteren maand of jaarbetaling. Wilt u dit wijzigen? Neem dan contact op met uw adviseur.

Wanneer de incasso niet lukt, ontvangt u ook bericht van ons met daarin de gegevens die u moet gebruiken om alsnog te betalen. Gebruik het polisnummer in de omschrijving als u het openstaande bedrag zelf wilt overmaken.

Vervelend dat u de eerste nota niet gezien heeft. Afhankelijk van uw voorkeur is deze per e-mail of per post verstuurd. Wanneer u de herinnering zo spoedig mogelijk betaalt, blijft de dekking van uw verzekering behouden.

Het kan zijn dat het ons diverse keren niet gelukt is om uw premie automatisch te incasseren. In dat geval ontvangt u van ons een acceptgiro.

De dag nadat wij de betaling hebben ontvangen, heeft u dekking voor uw verzekering.

Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar uw verzekeringsadviseur, vervolgens ontvangen wij als verzekeraar het verzoek om dit af te handelen.

Vragen over een afgeschreven bedrag

De premie staat weergegeven op uw polisblad en op de nota die u van ons ontvangt.

Bij de eerste afschrijving kan het voorkomen dat we met een gebroken maand als premieperiode rekenen. Bij de vervolgincasso hanteren wij wel de maandpremie.

Wanneer u uw polis opgezegd heeft, kan het zijn dat de lopende premie al is aangeboden aan de bank. Wij zullen dat automatisch retourneren. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Wanneer de incasso niet lukt, ontvangt u bericht van ons met daarin de gegevens die u moet gebruiken om alsnog te betalen. Gebruik het polisnummer in de omschrijving als u het openstaande bedrag zelf wilt overmaken. 

Polissen worden niet met elkaar verrekend. U krijgt een nota voor de nieuwe polis en een creditnota voor de oude polis.

Wij brengen een servicevergoeding in rekening voor de werkzaamheden die wij verrichten. Denk hierbij aan het onderhouden en ontwikkelen van het platform waar uw verzekeringen (online) vergeleken, geoffreerd en aangevraagd kunnen worden. Voor meer informatie zie deze pagina.

Vragen over een afgeschreven bedrag

Deze informatie kunt u opvragen bij uw adviseur.

Wanneer u een herinnering heeft ontvangen, is er (afhankelijk van de duur van de achterstand) nog dekking. U moet dan zo spoedig mogelijk betalen. Wanneer u een aanmaning heeft ontvangen, is ook de dekking komen te vervallen.

Als u de openstaande premie niet heeft betaald en niet gereageerd heeft op de herinnering en de aanmaning, wordt dit overgedragen aan Cannock Incasso. U moet de premie, inclusief de extra kosten, aan hen overmaken.

Schade melden

Autoschade

Bel hiervoor het nummer dat op uw groene kaart vermeld staat. Uiteraard kan er ook altijd contact worden opgenomen met uw adviseur. Let op: pechhulp is niet standaard meeverzekerd!

Vul samen met de tegenpartij een schadeformulier in en zorg dat beide partijen een afdruk in bezit hebben. Maak foto’s van de situatie en noteer de gegevens van eventuele getuigen. Stuur het schadeformulier vervolgens naar uw adviseur.

Controleer welke ruitherstellers op de groene kaart vermeld staan. Deze zal dan contact opnemen met RISK om de dekking te controleren.

Doe zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie. Heeft u een (beperkt) casco dekking? Meld de schade inclusief een kopie van uw aangifte bij de politie.

Dat is sterk afhankelijk van de bonus-malustabel en de hoogte van de schade. Een advies kan bij uw adviseur opgevraagd worden.

Bij een schuldschade krijgt u 5 schadevrije jaren minder

Dat is afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag, de oorzaak van de schade en of de behandelaar dit wenselijk acht.

De adviseur kan voor u nagaan of- en waar u de auto kunt laten repareren. 

Uw adviseur behandelt per dossier 1 incident. We kennen geen cumulatie van schades.

Erg vervelend als u schade aan uw auto heeft terwijl u er niets aan kon doen! Als een tegenpartij aansprakelijk is, helpen wij u om de schade te verhalen op de tegenpartij. Dit kan namelijk veel tijd en moeite kosten als u hier nog geen ervaring mee heeft. Deze service bieden wij ook als u hiervoor geen verzekering heeft en zelfs als u helemaal geen verzekering bij ons heeft afgesloten. Via de website www.ikwilclaimen.nl kunt u de schade gemakkelijk aanmelden. Daarna zal uw schade beoordeeld en (indien mogelijk) voor u verhaald worden. In veel gevallen kunt u de schade zelfs kosteloos laten herstellen zodat u snel weer onderweg bent.

Schade op de aansprakelijkheidsverzekering

Doe geen inhoudelijke uitspraak, maar meld de schade bij uw adviseur.

Door een ingevuld schadeformulier toe te sturen. Eventueel aangevuld met relevante stukken.

Juridische hulp

Neem hiervoor contact op met uw adviseur zodat een doorverwijzing naar de juiste rechtsbijstandverzekering kan worden gegeven.

Reisschade

Door een ingevuld schadeformulier te sturen naar schade@risk.nl, aangevuld met relevante stukken. Denk hierbij aan reisnota’s, politie-aangifte, aankoopnota’s en nota’s van de gemaakte kosten.

Neem direct contact op met de alarmcentrale. Het telefoonnummer vindt u op uw polis of reispas.

Woonhuis- en/of Inboedelschade

Dit is mogelijk tot een jaar na de schadedatum.

Een verzekering wijzigen​

Autoverzekering

Bij een wijziging van uw dekking of auto zal uw adviseur een nieuwe berekening maken. Op basis van de nieuwe gegevens komt er een nieuwe vergelijking en kan uw adviseur het best passende product kiezen.

Als u meer kilometers per jaar rijdt met de auto dan op uw polis vermeld staat, dient u dit door te geven aan uw adviseur. Dit is namelijk een premiebepalende factor. Na deze wijziging ontvangt u dan ook een nieuwe polis.

Dat kan diverse redenen hebben, zoals een opschorting van de dekking door een openstaande premie niet is betaald. Wanneer de openstaande betaling ontvangen is, zal de dag erna het kenteken weer aangemeld worden.

Vanwege de verhuizing zijn premiebepalende factoren, zoals de postcode en huisnummer, gewijzigd. Dit kan invloed hebben op de premie.

Overige verzekeringen

Hiervoor geldt dat het premiebepalende factoren zijn en er een nieuwe berekening en aanvraag gedaan moet worden door uw adviseur. Met de nieuwe berekening kan uw product aangepast worden, zodat dit het best passende product voor u blijft.

Overlijden

Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar uw verzekeringsadviseur. Vervolgens ontvangen wij als verzekeraar het verzoek om dit af te handelen.

Opzeggen

De verzekering kan opgezegd worden door een verzoek in te dienen bij uw adviseur. Uw adviseur geeft het royementsverzoek aan ons door waarna deze verwerkt wordt. In het geval van een autoverzekering wordt vaak gevraagd om het vrijwaringsbewijs aan te leveren.

Bij verkoop kan de verzekering opgezegd worden met een vrijwaringsbewijs. Is er geen sprake van verkoop? Neem dan contact op met uw adviseur voor de opzegtermijn.

Dit kan binnen 14 dagen na het afsluiten van de verzekering. Mocht u de aanvraag willen annuleren, dan is er in die tussentijd geen dekking geweest.

Schadevrije jaren auto

Ieder jaar dat u schadevrij rijdt, ontvangt u een extra schadevrij jaar en stijgt u op de bonus malus ladder. Hierdoor krijgt u een korting op de premie.

Deze staan vermeld op uw polisblad of op de jaarlijkse nota die u ontvangt.

Binnen de branche is er een centrale database (Roydata). Hier worden uw gegevens vastgelegd en overgenomen door verzekeraars.

Afhankelijk van of het wel of geen schuldschade is, heeft dit effect op uw schadevrije jaren en zult u 5 tredes terugvallen.

De verzekeraar controleert het aantal schadevrije jaren in Roy Data. Mocht dit afwijken van hetgeen is opgegeven bij het afsluiten, dan wordt dit bij u nagevraagd. Als blijkt dat het aantal schadevrije jaren niet klopt, dan wordt dit aangepast op uw polis. 

Afhankelijk of een product een tweede gezinsautoregeling heeft, kunnen de schadevrije jaren ingezet worden voor een tweede auto.

Deze worden door uw verzekeraar doorgegeven aan een centrale partij (Roydata). Uw nieuwe verzekeraar haalt daar het aantal schadevrije jaren weer op.

Documenten van je verzekering

Polisblad

Indien u een wijziging heeft doorgegeven die van invloed is op de premie, dan zorgt uw adviseur ervoor dat deze wordt doorgevoerd op de polis. Op dat moment geven wij een nieuw een polisblad af van uw nieuwe polis en een royementsaanhangsel van uw oude polis. Het nieuwe polisblad ontvangt u vaak direct per e-mail.

Deze wordt naar u verstuurd bij het afsluiten van uw polis.

Voorwaarden

In het PDF-document van het polisblad zit een link naar de voorwaarden van uw verzekering. U kunt uw voorwaarden ook opvragen bij uw adviseur.

Groene kaart

Deze wordt samen met het polisblad naar u verstuurd bij het afsluiten van uw polis. U kunt deze ook opvragen bij uw adviseur.

De groene kaart is 13 (volledige) maanden geldig vanaf het afsluiten van de polis. Bij de verlenging van de polis sturen wij u een nieuwe groene kaart toe.

Wij geven die alleen op verzoek af. U kunt dit verzoek indienen bij uw adviseur.

Als uw groene kaart kwijt is, dan kunt u deze opvragen bij uw adviseur.

In de meeste Europese landen is een digitale internationaal verzekeringsbewijs voldoende. Dit kunt u ook terugvinden op uw verzekeringsbewijs.

Europees schadeformulier

Royementsbevestiging

Bij de beëindiging van een polis sturen wij een royementsbevestiging. Dit kan zijn in verband met de verkoop van een auto, het oversluiten naar een andere verzekeraar of een wijziging van de gegevens waarna wij een nieuwe polis afsluiten.

Een royementsbevestiging is het bewijs dat uw polis beëindigd is. Deze wordt altijd afgegeven bij de beëindiging van een polis. Specifiek bij de beëindiging van een autoverzekering wordt het aantal schadevrije jaren vermeld in de royementsbevestiging

Adreswijziging

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Uw naam
Uw huidige adres
Uw geboortedatum
Uw nieuwe adres
Geef hier aan waar de adreswijziging betrekking op heeft.
U kunt ons per e-mail of via onze website-formulieren op de hoogte stellen van uw wijzigingsverzoek van uw verzekering. Denkt u hierbij aan het doorgeven van een nieuwe auto, verhuizing, verhoging van verzekerde bedragen en dergelijke. Het feit dat u uw wijzigingsverzoek heeft verstuurd, houdt niet in dat uw verzekering hier al dekking voor biedt. Het doorgeven van uw wijzigingsverzoek moet altijd eerst geaccepteerd en verwerkt worden door een medewerker van RISK. De wijziging is pas akkoord (en dus verzekerd) als u van een medewerker van RISK een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen. Kan uw wijziging niet wachten, belt u dan met uw assurantieadviseur.

Bankrekening wijzigen

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Uw naam
Uw adres
Dit moet overeenkomen met het bij ons bekende IBAN nummer. Indien dit niet het geval is, kunnen we de wijziging niet in behandeling nemen.
Maakt u gebruik van automatische incasso?
U kunt ons per e-mail of via onze website-formulieren op de hoogte stellen van uw wijzigingsverzoek van uw verzekering. Denkt u hierbij aan het doorgeven van een nieuwe auto, verhuizing, verhoging van verzekerde bedragen en dergelijke. Het feit dat u uw wijzigingsverzoek heeft verstuurd, houdt niet in dat uw verzekering hier al dekking voor biedt. Het doorgeven van uw wijzigingsverzoek moet altijd eerst geaccepteerd en verwerkt worden door een medewerker van RISK. De wijziging is pas akkoord (en dus verzekerd) als u van een medewerker van RISK een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen. Kan uw wijziging niet wachten, belt u dan met uw assurantieadviseur.

Voertuig wijzigen

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Uw naam
Uw adres
Welke polis(sen) wilt u wijzigen?
selecteer de verzekering(en) die u wenst te wijzigen
U kunt ons per e-mail of via onze website-formulieren op de hoogte stellen van uw wijzigingsverzoek van uw verzekering. Denkt u hierbij aan het doorgeven van een nieuwe auto, verhuizing, verhoging van verzekerde bedragen en dergelijke. Het feit dat u uw wijzigingsverzoek heeft verstuurd, houdt niet in dat uw verzekering hier al dekking voor biedt. Het doorgeven van uw wijzigingsverzoek moet altijd eerst geaccepteerd en verwerkt worden door een medewerker van RISK. De wijziging is pas akkoord (en dus verzekerd) als u van een medewerker van RISK een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen. Kan uw wijziging niet wachten, belt u dan met uw assurantieadviseur.