RISK lanceert met MoneySure een nieuwe en onderscheidende verzekering voor ZZP’ers als tijdelijk vangnet

Utrecht, 10 juli – Insurtech provider RISK heeft met een aantal partners een nieuw verzekeringsconcept ontwikkeld voor ZZP’ers die op zoek zijn naar een tijdelijk vangnet op het moment dat ze niet kunnen werken vanwege ziekte, ongeval of ziekenhuisopnames. Dit betaalbare product biedt een oplossing voor het probleem van veel ZZP’ers.

 

Wat is MoneySure?

Noodzaak product

In Nederland zijn ruim 1,2 miljoen ZZP’ers actief. Uit onderzoek blijkt dat de meeste ZZP’ers in Nederland niet verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid. Over het algemeen zijn hiervoor twee belangrijke oorzaken te definiëren; enerzijds vinden ZZP’ers het regelen van een AOV te veel gedoe, anderzijds vinden ZZP’ers de kosten voor een AOV te hoog. In samenspraak met verzekeraar Square Life en een herverzekeraar speelt RISK met het product MoneySure in op deze ontwikkelingen in de markt.

“Een veel voorkomende wens vanuit ZZP’ers is om een betaalbare oplossing af te sluiten om het risico van uitval van werkzaamheden tijdelijk af te dekken” aldus Tony Dingemanse (CIO bij RISK). “Met dit innovatieve product kan een ZZP’er zelf bepalen of hij alleen product afsluit als een korte termijn oplossing, of om daarmee de wachttijd van je AOV te verlengen en deze betaalbaarder te maken”

 

Betaalbaar product
De MoneySure propositie is geen vervanging van de standaard AOV welke in de markt beschikbaar is, maar een propositie welke ontwikkeld is voor ZZP’ers die op zoek zijn naar een tijdelijk vangnet voor een korte termijn (halfjaar) op het moment dat ze niet kunnen werken vanwege ziekte, ongeval of ziekenhuisopname. MoneySure is niet beroepsafhankelijk en is daarmee voor elke ZZP’er toegankelijk. Tegelijkertijd is het product betaalbaar; afhankelijk van de leeftijd en het verzekerd bedrag, zijn er premies beschikbaar voor een 25-jarige beschikbaar voor 13 euro en voor een 40-jarige voor 15 euro.

 

Inhoud van product
Met behulp van de wereldwijde expertise, data en kennis van een gerenommeerde herverzekeraar is dit product ontwikkeld. Op basis van deze expertise zijn verzekerde gebeurtenissen (events) gedefinieerd die betrekking hebben op de gezondheid van een ZZP’er. Denk daarbij aan een ziekte (longembolie), blessure (gebroken been) of een medische operatie (hartkatheterisatie).

 

Uitkering van schade
Zodra een arts heeft vastgesteld dat een gebeurtenis uit polisvoorwaarden heeft voorgedaan, dan is er dekking. Ter illustratie, als er sprake is van een gebroken been bij een ZZP’er, dan beoordeelt de arts of dit daadwerkelijk het geval is en krijgt de ZZP’er de vooraf bepaalde uitkering op zijn of haar rekening.

 

Uitbreiding van productenpalet
Aangesloten adviseurs bij RISK kunnen binnenkort voor hun zakelijke klanten de MoneySure propositie aanvragen. Naast de distributie via een financieel adviseur, stelt RISK de propositie ook ter beschikking voor het online kanaal op basis van execution only en voor affinities. Hiermee worden zowel de offline als online kanalen van RISK optimaal bediend. Deze samenwerking sluit goed aan bij de omnichannel distributiestrategie omtrent financiële producten van RISK.