...

Beloningsbeleid RISK groep

RISK Groep heeft verschillende bedrijfsonderdelen die gezamenlijk actief zijn op een breed terrein van financiële diensten. Bij integratie van bedrijfsonderdelen door RISK Groep worden arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd en in lijn gebracht met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). Het algemeen beloningsbeleid zorgt wat RISK Groep betreft voor een uitgebalanceerd evenwicht tussen gewenst (commercieel) gedrag, klantbelang en individuele ontwikkeling. Het beloningsbeleid van RISK Groep bestaat uit drie componenten: vast inkomen, secundaire arbeidsvoorwaarden en variabele beloning. Het belangrijkste uitgangspunt binnen het arbeidsvoorwaardenbeleid is, dat geen van de op te nemen beloningscomponenten prikkels mogen bevatten die ertoe kunnen leiden dat het klantbelang wordt veronachtzaamd of die kunnen leiden tot onzorgvuldige klantbehandeling. Dat geldt ook voor eventuele variabele beloningscomponenten. RISK Groep kent geen gegarandeerde variabele beloning toe. Voor bepaalde teams, commerciële en managementfuncties wil RISK Groep komen tot een uniforme, eenduidige (individuele) prestatiebeloning regeling, waarbij volledig wordt voldaan aan de criteria van het Beheerst Beloningsbeleid conform de nieuwe Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo). Dat wil zeggen dat de prestatiecriteria waarop de variabele beloning wordt gebaseerd haalbare doelen en maatregelen behelzen waarop het team of de medewerker een zekere directe invloed heeft. Zij moedigen het nemen van (excessieve) risico’s bij de verkoop van producten/diensten niet aan, houden rekening met de belangen van klanten en zijn in lijn met de ondernemingsstrategie en waarden van de organisatie. Om het niveau van de variabele vergoeding te bepalen wordt rekening gehouden met zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Daarbij mag de hoogte van de totale variabele beloning in beginsel niet boven de 20% (bonus cap) van het vaste salaris uitkomen Ook moet de variabele beloning voor minimaal 50% afhankelijk zijn van niet-financiële criteria. Het is in bepaalde situaties, onder voorwaarden als omschreven in art. 1:121 Wft, mogelijk om een variabele beloning van meer dan 20% uit te keren. Het is te allen tijde verboden een variabele beloning uit te keren van meer dan 100% van de vaste beloning op jaarbasis.