...

Bedankt voor uw melding!

Wij hebben uw bericht over uw wijziging ontvangen. Onze polisadministratie gaat hier zo snel mogelijk mee aan de slag!
U wordt van de verdere ontwikkelingen op de hoogte gehouden. In de meeste gevallen ontvangt u binnen vijf werkdagen een bericht.
Als uw verzoek volledig is doorgekomen, verwerken wij dit uiterlijk binnen twee weken.

Let op: U kunt ons per e-mail of via onze website-formulieren op de hoogte stellen van uw wijzigingsverzoek met betrekking tot uw verzekering. Denkt u hierbij aan het doorgeven van een nieuwe auto, verhuizing, verhoging van verzekerde bedragen en dergelijke. Het feit dat u uw wijzigingsverzoek heeft verstuurd, houdt niet in dat uw verzekering hier al dekking voor biedt. Het doorgeven van uw wijzigingsverzoek moet altijd eerst geaccepteerd en verwerkt worden door een medewerker van RISK. De wijziging is pas akkoord (en dus verzekerd) als u van een medewerker van RISK een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. Kan uw wijziging niet wachten? Belt u dan met uw assurantieadviseur.