PRIVACY

 

Het belang van aangesloten bemiddelaars en hun klanten staat voor RISK Verzekeringen voorop. Integriteit en wederzijds respect is de basis voor ons handelen. U kunt er zeker van zijn dat wij vertrouwelijk met zowel uw bedrijfsgegevens als klanteninformatie omgaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons volledige Privacy Statement.

Disclaimer

Deze webpagina's zijn met grote zorg samengesteld door RISK Verzekeringen. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

RISK Verzekeringen is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze site. RISK Verzekeringen biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.