RISK Verzekeringen in Nieuwegein

Sponsorbeleid

Succes is pas leuk als je dat met anderen kunt delen. Wij vinden het belangrijk waar mogelijk een bijdrage te leveren aan instellingen en organisaties met een sociale, christelijke of culturele doelstelling. Ons sponsorbudget is echter beperkt. Daarom kunnen alleen sponsorverzoeken in overweging worden genomen die aan de volgende criteria voldoen:

Het verzoek moet afkomstig zijn van onze eigen werknemers, de werknemers van gelieerde ondernemingen, of van bij RISK Verzekeringen aangesloten bemiddelaars. Het is namelijk hun maatschappelijke betrokkenheid als vrijwilliger die wij willen ondersteunen.

De laatste jaren hebben wij de volgende instellingen mogen ondersteunen: