Overige wijzigingen

Meest gestelde vragen

 

Autoverzekering Welke aanvullende dekkingen kan ik afsluiten voor de autoverzekering? Afhankelijk van het gekozen product worden er aanvullende dekkingen aangeboden. Bijvoorbeeld Pechhulp, Rechtsbijstand, Ongevallenverzekering voor Inzittenden of een Schadeverzekering voor Inzittenden.
Hoeveel schadevrije jaren heb ik opgebouwd? Dit wordt bijgehouden door een centraal systeem van verzekeraars, namelijk Roy data. U kunt altijd zelf bij Roydata het aantal schadevrije jaren opvragen.
Ik heb al een autoverzekering bij u lopen, krijg ik nu korting? Sommige producten bieden een zogenoemde 2e gezinsautokorting. Uw adviseur kan kijken of dit ook voor u geldt.
Mijn auto is niet direct geaccepteerd. Ben ik nu verzekerd? Wanneer een verzekering niet direct geaccepteerd wordt, krijgt u hier een bericht van. Een acceptant van RISK gaat uw aanvraag dan beoordelen. Op dat moment is er geen dekking op uw voertuig. U krijgt hier een mail over.
Ik heb mijn auto verkocht en wil nu voor mijn nieuwe auto een verzekering afsluiten, kan dat? Wanneer u een nieuwe auto heeft gekocht, kunt u dit doorgeven aan uw adviseur. Uw adviseur kan u verder helpen met het afsluiten van een nieuwe verzekering.
Welke betalingsmogelijkheden zijn er? Standaard wordt er gebruik gemaakt van automatische incasso, hier heeft de u akkoord voor gegeven bij het afsluiten van de polis. In geval van een jaarbetaling is het ook mogelijk om via een acceptgiro te betalen.
Inboedelverzekering Heb ik een eigen risico bij mijn inboedelverzekering? Dit is afhankelijk van de gekozen polis. Als er een eigen risico is, staat dit vermeld op uw polisblad.
Hoe kan ik de waarde van mijn inboedel bepalen? Uw adviseur maakt hiervoor gebruik van een waardemeter. Neem contact op met uw adviseur voor vragen over de waarde van uw inboedel.
Waarom wordt mijn inboedelverzekering duurder op het nieuwe adres? Er zijn diverse premiefactoren die de premie van een inboedelverzekering bepalen. Postcode is daar een onderdeel van. Dat betekent dat bij een adreswijziging uw premie opnieuw berekend moet worden,.
Woonhuisverzekering Heb ik een eigen risico bij mijn woonhuisverzekering? Dit is afhankelijk van de gekozen polis. Als er een eigen risico is, dan staat dit vermeld op uw polisblad.
Ik ga verhuizen en wil mijn nieuwe adres verzekeren, maar ook de oude verzekering laten doorlopen, kan dat? Ja dat kan. U kunt uw nieuwe woning naast de bestaande woning verzekeren. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.
Hoe kan ik de waarde van mijn woonhuis bepalen? Uw adviseur maakt hiervoor gebruik van een waardemeter. Neem contact op met uw adviseur voor vragen over de waarde van uw woonhuis.
Reisverzekering Welke aanvullende dekkingen kan ik afsluiten voor een reisverzekering? Er zijn diverse dekkingen te kiezen zoals medische kosten, ongevallen en wintersport. Neem contact op met uw adviseur voor een totaaloverzicht.
Wie kan ik (mee)verzekeren bij een reisverzekering? Uw producten worden berekend op basis van uw gezinssamenstelling die uw adviseur opgeeft bij het afsluiten van uw verzekering. Sommige verzekeraars bieden een gratis dekking voor kinderen tot 5 jaar.
Waarom vallen medische kosten niet onder mijn zorgverzekeringverzekeren? Een zorgverzekering biedt vaak alleen maar dekking tot het kostenniveau dat in Nederland gebruikelijk is. Komt u in het buitenland in een ziekenhuis terecht waarbij de kosten veel hoger zijn, dan worden deze niet standaard vergoed door de zorgverzekeraar. Om die reden kan het belangrijk zijn om de module medische kosten af te sluiten.

 

Autoverzekering Ik wil een wijziging doorvoeren op mijn auto of een dekking aanpassen. Voor een wijziging van uw dekking of auto gaat uw adviseur een nieuwe berekening maken. Op basis van de nieuwe gegevens komt er een nieuwe vergelijking en kan uw adviseur het best passende product kiezen.
Hoe kan ik mijn kilometrage aanpassen? Als u meer kilometers per jaar rijdt met de auto dan op uw polis vermeldt staan, dient u dit door te geven aan uw adviseur. Dit is namelijk een premiebepalende factor, u ontvangt dan ook na deze wijziging een nieuwe polis.
Waarom heb ik een brief van de RDW ontvangen waarin staat dat mijn auto afgemeld is? Dat kan diverse redenen hebben, bijv. een opschorting van de dekking omdat de openstaande premie niet betaald is. Wanneer de openstaande betaling ontvangen is zal de dag erna het kenteken weer aangemeld worden.
Waarom krijg ik een nieuwe autoverzekering als ik verhuisd ben? Vanwege de verhuizing zijn premiebepalende factoren, namelijk een postcode en huisnummer, gewijzigd. Dit kan invloed hebben op de premie.
Overige verzekeringen Alle wijzigingen die premiebepalend zijn, zoals wijziging adres, gezinssamenstelling, dekking, etc Hiervoor geldt dat het premiebepalende factoren zijn en er een nieuwe berekening en aanvraag gedaan moet worden bij uw adviseur. Hierbij kan uw product aangepast worden zodat dit het best passende product voor u blijft.
Overlijden Er is sprake van overlijden. Hoe moet ik de verzekeringen opzeggen? Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar uw verzekeringsadviseur. Vervolgens ontvangen wij als verzekeraar het verzoek om dit af te handelen.
Opzeggen Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen? De verzekering kan opgezegd worden door een verzoek in te dienen bij uw adviseur. Uw adviseur geeft het royementsverzoek aan ons door waarna die verwerkt wordt. In geval van een autoverzekering wordt vaak gevraagd om het vrijwaringsbewijs mee te leveren.
Per wanneer kan ik mijn schadeverzekering opzeggen? Zodra een object verkocht is of nadat een polis minimaal 1 jaar gelopen heeft.
Wil je gebruik maken van je bedenktermijn en je verzekering annuleren? Dit kan binnen 14 dagen na het afsluiten van de verzekering. Mocht u de aanvraag willen annuleren, dan is er in die tussentijd geen dekking geweest.

 

Betaalwijze Wanneer wordt de premie van mijn schadeverzekering afgeschreven? Zodra de verzekering aangevraagd is, sturen wij een verzoek naar de bank om uw premie te incasseren. Dit neemt enkele dagen in beslag.
Moet ik mijn premie zelf naar jullie overmaken? Nee, dat is niet nodig. Wij incasseren de premie volgens een automatische incasso.
Kan ik vooruit betalen of de betaaltermijn aanpassen? Wij hanteren maand of jaarbetaling. Wilt u dit wijzigen? Neem dan contact op met uw adviseur.
De automatische incasso is mislukt. Hoe kan ik de premie zelf overmaken? Wanneer de incasso niet lukt, ontvangt u ook bericht van ons met daarin de gegevens die u moet gebruiken om alsnog te betalen. Wilt u het geld zelf al overmaken, gebruik dan het polisnummer in de omschrijving
Ik heb een herinnering gekregen van een nota die ik nooit heb ontvangen. Wat moet ik doen? Vervelend om te horen dat u de eerste nota niet gezien hebt, afhankelijk van uw voorkeur is deze per email of per post verstuurd. Wanneer u de herinnering z.s.m. betaalt, blijft de dekking van uw verzekering behouden.
Waarom is de automatische incasso komen te vervallen? Het kan zijn dat het ons diverse keren niet gelukt is om uw premie automatisch te incasseren, in dat geval ontvangt u van ons een acceptgiro.
Ik heb net de nota betaald, mag ik nu weer rijden? De dag nadat wij de betaling ontvangen heeft u dekking voor uw verzekering.
Hoe kan ik mijn eigen IBAN/rekeningnummer wijzigen? Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar uw verzekeringsadviseur, vervolgens ontvangen wij als verzekeraar het verzoek om dit af te handelen.
Vragen over een afgeschreven bedrag Wat is mijn premie? De premie staat weergegeven op uw polisblad en op de nota die u van ons ontvangt.
Waarom is er een ander bedrag afgeschreven dan mijn maandpremie? Bij de eerste afschrijving kan het voorkomen dat we met een gebroken maand als premieperiode rekenen. Bij de vervolg incasso, hanteren wij wel de maandpremie.
Wanneer krijg ik mijn teveel betaalde premie terug? Wanneer u uw polis opgezegd heeft, kan het zijn dat de lopende premie al aan de bank aangeboden is. Wij zullen dat automatisch retourneren. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.
Worden nota's met elkaar verrekend? Polissen worden niet met elkaar verrekend. U krijgt een nota voor de nieuwe polis en een creditnota voor de oude polis.
Waarom moet ik een servicevergoeding betalen? Voor de werkzaamheden die wij verrichten, zoals onderhouden en ontwikkelen van het platform waar uw verzekeringen (online) vergeleken, geoffreerd en aangevraagd kunnen worden. Voor meer informatie zie deze pagina.
Betaalachterstand Waar kan ik zien wat mijn betalingsachterstand is? Wanneer u een Digitale polismap heeft kunt u hier al uw betaalde en openstaande facturen inzien. Als u geen Digitale polismap heeft kunt u deze of de informatie waar u naar opzoek bent opvragen bij uw adviseur.
Heb ik nog dekking bij een betalingsachterstand? Afhankelijk van de duur van de achterstand, wanneer u een herinnering hebt ontvangen, is er nog dekking. U moet dan z.s.m. betalen. Wanneer u een aanmaning hebt ontvangen is ook de dekking komen te vervallen.
Waarom moet ik betalen aan DAS Incasso? Wanneer u de openstaande premie niet betaald hebt en niet gereageerd hebt op de herinnering en de aanmaning, wordt dit overgedragen aan DAS Incasso. U moet de premie, inclusief de extra kosten aan hen overmaken.

 

Schadevrije jaren en een nieuwe autoverzekering Hoe bouw ik schadevrije jaren op? Ieder jaar dat u schadevrij rijdt, ontvangt u een extra schadevrij jaar en stijgt u op de bonus malus ladder. Hierdoor krijgt u een korting op de premie.
Hoeveel schadevrije jaren heb ik? Deze staan vermeld op uw polisblad of op de jaarlijkse nota die u ontvangt.
Hoe controleert de verzekeraar mijn opgegeven schadevrije jaren? Binnen de branche is er een centrale database (Roydata). Hier worden uw gegevens vastgelegd en overgenomen door verzekeraars
Wat gebeurt er als ik een schade claim? Afhankelijk van of het wel of geen schuldschade is, heeft dit effect op uw schadevrije jaren en zult u 5 tredes terugvallen.
Wat als het aantal beschikbare schadevrije jaren afwijkt van wat ik heb opgegeven bij het afsluiten? De verzekeraar controleert het aantal schadevrije jaren in Roydata. Mocht dit afwijken van hetgeen opgegeven is bij het afsluiten, wordt dit bij u nagevraagd. Als blijkt dat het aantal schadevrije jaren niet klopt wordt dit aangepast op uw polis.
Kan ik mijn schadevrije jaren ook gebruiken voor een 2e autoverzekering? Afhankelijk of een product een 2e gezinsautoregeling heeft, kunnen de schadevrije jaren ingezet worden voor een 2e auto.
Wat gebeurt er met mijn schadevrije jaren als ik opzeg? Deze worden door uw verzekeraar doorgegeven aan een centrale partij (Roydata). Uw nieuwe verzekeraar haalt daar het aantal schadevrije jaren weer op.

 

Polisblad Waarom heb ik een nieuw polisblad ontvangen? Als u een wijziging heeft doorgegeven, die van invloed is op de premie, verzorgt uw adviseur dat deze doorgevoerd wordt. Op dat moment geven wij opnieuw een polisblad af van uw nieuwe polis en een royementsaanhangsel van uw oude polis. Dit nieuwe polisblad ontvangt u vaak direct per e-mail.
Waar vind ik mijn polisblad? Deze wordt verstuurd naar u bij het afsluiten van uw polis.
Voorwaarden Waar vind ik de voorwaarden van mijn verzekeringen? In het PDF-document van het polisblad zit een link naar de voorwaarden van uw verzekering. U kunt uw voorwaarden ook opvragen bij uw adviseur.
Groene kaart Waar vind ik mijn groene kaart? Deze wordt samen met het polisblad naar u verstuurd bij het afsluiten van uw polis. U kunt deze ook opvragen bij uw adviseur.
Wat is de geldigheidsduur van mijn groene kaart? De groene kaart is 13 (volledige) maanden geldig vanaf het afsluiten van de polis. Bij de verlenging van de polis versturen wij u een nieuwe groene kaart.
Ik wil een groene kaart voor mijn caravan opvragen. Wij geven die alleen op verzoek af. U kunt dit verzoek indienen bij uw adviseur.
Ik ben mijn groene kaart kwijt. Als uw groene kaart kwijt is, dan kunt u deze opvragen bij uw adviseur.
Is het voldoende om een groene kaart digitaal bij je te hebben? In de meeste Europese landen is een digitale groene kaart voldoende. Bekijk hier meer informatie over de groene kaart.
Europees schadeformulier Waar vind ik het Europees Schadeformulier? Download hier het Europees Schadeformulier.
Royementsbevestiging Wanneer krijg ik een royementsbevestiging? Bij de beëindiging van een polis sturen wij een royementsbevestiging. Dit kan zijn in verband met de verkoop van een auto, het oversluiten naar een andere verzekeraar of een wijziging van de gegevens waarna wij een nieuwe polis afsluiten.
Wat is een royementsbevestiging? Een royementsbevestiging is het bewijs dat uw polis beëindigd is. Deze wordt altijd afgegeven bij de beëindiging van een polis. Specifiek bij de beëindiging van een autoverzekering wordt het aantal schadevrije jaren vermeldt in de royementsbevestiging

 

Autoschade
Wat moet ik doen voor acute hulp bij schade of pech?
Bel hiervoor het nummer dat op uw groene kaart vermeld staat. Uiteraard kan er ook altijd contact worden opgenomen met uw adviseur. Let op, pechhulp is niet standaard meeverzekerd!
Ik ben betrokken bij een aanrijding. Vul samen met de tegenpartij een schadeformulier in en zorg dat beide partijen een afdruk in bezit hebben. Maak foto's van de situatie en noteer de gegevens van eventuele getuigen. Stuur het schadeformulier vervolgens naar uw adviseur.
Ik heb autoruitschade. Controleer welke ruitherstellers op de groene kaart vermeld staan. Deze zal dan contact opnemen met RISK om de dekking te controleren.
Er is ingebroken in mijn auto. Wat moet ik doen? Doe zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie. Heeft u een (beperkt) casco dekking? Meld de schade inclusief een kopie van uw aangifte bij de politie.
Is het verstandig om de kosten voor eigen rekening te nemen? Dat is sterk afhankelijk van de bonus malus tabel en de hoogte van de schade. Een advies kan bij uw adviseur opgevraagd worden.
Hoeveel daal ik in schadevrije jaren? Bij een schuldschade krijgt u 5 schadevrije jaren minder.
In welk geval komt er een expert langs om de schade op te nemen? Dat is afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag, de oorzaak van de schade of wanneer de behandelaar dit wenselijk acht.
Mag ik de auto laten maken? Neem hiervoor contact op met uw adviseur.
Ik heb ook nog een andere schade aan mijn auto? Uw adviseur behandelt per dossier 1 incident. We kennen geen cumulatie van schades.
Ik ben aangereden maar heb geen allrisk- of rechtsbijstandsdekking. Erg vervelend als u schade aan uw auto heeft terwijl u er niets aan kon doen! Als er een tegenpartij aansprakelijk is, helpen wij uw schade te verhalen op de tegenpartij. Dit kan namelijk veel tijd en moeite kosten als u hier nog geen ervaring mee heeft. Deze service bieden wij ook als u hiervoor geen verzekering heeft en zelfs als u helemaal geen verzekering bij ons heeft afgesloten. Via de website www.ikwilclaimen.nl kunt u de schade gemakkelijk aanmelden. Daarna zal uw schade beoordeeld en (indien mogelijk) voor u verhaald worden. In veel gevallen kunt u de schade zelfs kosteloos laten herstellen zodat u snel weer onderweg bent.
Schade op de aansprakelijkheidsverzekering Wat doe ik als ik aansprakelijk word gesteld? Doe geen inhoudelijke uitspraak maar meld de schade bij uw adviseur.
Hoe meld ik schade voor de aansprakelijkheidsverzekering? Door een ingevuld schadeformulier toe te sturen. Eventueel aangevuld met relevante stukken.
Juridische hulp Hoe schakel ik juridische hulp in bij een conflict? Neem hiervoor contact op met uw adviseur zodat een doorverwijzing naar de juiste rechtsbijstandverzekering kan worden gegeven.
Reisschade Hoe meld ik schade voor de reisverzekering? Door een ingevuld schadeformulier toe te sturen, aangevuld met relevante stukken. Denk hierbij aan reisnota's, politie-aangifte, aankoopnota's en nota's van de gemaakte kosten.
Wat kun je van ons verwachten bij schade in het buitenland? Neem direct contact op met de alarmcentrale. Het telefoonnummer vind u op uw polis of reispas.
Woonhuis- en/of Inboedelschade Wat gebeurt er na mijn schademelding? De schade wordt in behandeling genomen door uw adviseur. Mocht er nog aanvullende informatie nodig zijn dan wordt hiertoe verzocht.
Hoe meld ik schade voor de inboedelverzekering? Door een ingevuld schadeformulier toe te sturen. Voeg hier de aankoopbewijzen van de beschadigde goederen bij.
Wat kan je zelf doen bij schade aan je huis en/of aan je spullen? Tref noodvoorzieningen indien noodzakelijk. Doe er in ieder geval alles aan om de schade zoveel mogelijk te beperken.
Er is ingebroken in mijn huis. Wat moet ik doen? Neem contact op met de politie en doe aangifte. Tref eventueel een noodvoorziening als er bijvoorbeeld een raam ingeslagen is.
Premiegevolgen na autoschade Kan ik de schade achteraf alsnog zelf betalen? Dit is mogelijk tot een jaar na de schadedatum.

 

Staat uw vraag er niet tussen? Vul dan onderstaand formulier in en stel uw vraag.

Geef hier aan wat uw vraag is of wat u wenst te wijzigen. LET OP: We nemen via deze weg geen adres- of IBAN wijziging aan.
U kunt ons per e-mail of via onze website-formulieren op de hoogte stellen van uw wijzigingsverzoek van uw verzekering. Denkt u hierbij aan het doorgeven van een nieuwe auto, verhuizing, verhoging van verzekerde bedragen en dergelijke. Het feit dat u uw wijzigingsverzoek heeft verstuurd, houdt niet in dat uw verzekering hier al dekking voor biedt. Het doorgeven van uw wijzigingsverzoek moet altijd eerst geaccepteerd en verwerkt worden door een medewerker van RISK. De wijziging is pas akkoord (en dus verzekerd) als u van een medewerker van RISK een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen. Kan uw wijziging niet wachten, belt u dan met uw assurantieadviseur.