Opzegformulier

 

Vul onderstaand formulier in om uw verzekering op te zeggen

selecteer de verzekering(en) die u wenst op te zeggen
LET OP: U kunt alleen via dit formulier opzeggen als het betrekking heeft op de verkoop van uw voertuig. Voor overige opzeggingen kunt u mailen naar info@risk.nl met alle bovenstaande gegevens. Wanneer deze gegevens ontbreken, kunnen we uw vraag niet in behandeling nemen.
U kunt ons per e-mail of via onze website-formulieren op de hoogte stellen van uw wijzigingsverzoek van uw verzekering. Denkt u hierbij aan het doorgeven van een nieuwe auto, verhuizing, verhoging van verzekerde bedragen en dergelijke. Het feit dat u uw wijzigingsverzoek heeft verstuurd, houdt niet in dat uw verzekering hier al dekking voor biedt. Het doorgeven van uw wijzigingsverzoek moet altijd eerst geaccepteerd en verwerkt worden door een medewerker van RISK. De wijziging is pas akkoord (en dus verzekerd) als u van een medewerker van RISK een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen. Kan uw wijziging niet wachten, belt u dan met uw assurantieadviseur.