RISK Verzekeringen in Nieuwegein

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een modewoord waarmee wordt gepronkt? Wij denken van wel, net zoals de term Duurzaamheid. Wij doen niet aan MVO omdat het in de mode is. Wij zijn MVO omdat het onze visie is. RISK Verzekeringen wil verantwoord omgaan met de grondstoffen die niet onuitputtelijk zijn.

Daarom werkt RISK Verzekeringen al jaren maatschappelijk verantwoord. We wisten alleen niet dat deze term erbij hoorde. Wat doet RISK zoal?

 • We gebruiken LED-verlichting door het hele pand wat zorgt voor een flink lager stroomverbruik. Ook gebruiken we op verschillende plekken binnen het pand bewegingsschakelaars waardoor het licht niet onnodig aan staat.
 • We gaan bewust om met het gebruik van papier en proberen zo veel mogelijk digitaal te communiceren. Zo ook in de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten. De focus ligt dan ook steeds meer op de digitale communicatie tussen ons en de klant.
 • Als we printen, printen we verantwoord met Solid Ink printers. Met deze technologie produceren wij 90% minder afval dan van laserprinters. Uiteraard printen wij zoveel mogelijk dubbelzijdig.
 • We gebruiken bewust geen screensaver op onze computers, Hierdoor besparen we energie.
 • We passen afvalscheiding toe door een onderscheid te maken tussen papier en restafval.
 • We gebruiken zonwering om het gebruik van de airco-installatie te verminderen.

Een bewuste plaats in de maatschappij

Wij laten MVO niet alleen terug komen in huisvesting en logistiek, maar ook ons HR beleid is maatschappelijk verantwoord. We zijn zuinig op ons personeel en proberen een goede balans te vinden tussen talenten, on(mogelijkheden), ambities en gezondheid. Daarom hanteren we onder andere de volgende drie HR-Pijlers:

 • We besteden aandacht aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers op verschillende plekken binnen onze organisatie op basis van hun talenten en vaardigheden. Ook stimuleren we onze werknemers zichzelf middels opleidingen te ontwikkelen zodat zij nog breder inzetbaar zijn.
 • Om er voor te zorgen dat onze werknemers hun werk als plezierig en zinvol ervaren besteden wij persoonlijke aandacht aan iedere werknemer.
 • We stimuleren een gezonde levensstijl. Zo bieden wij dagelijks vers fruit aan.

Toekomstperspectief

Bij RISK denken wij ook graag aan de toekomst. Daarom investeren wij in innovatie.

 • We proberen continu in beweging te blijven door in te springen op nieuwe kansen. We focussen hierbij op productontwikkeling, maar ook op vernieuwing op technisch gebied en de bedrijfsstructuur. Zo hebben wij zelfs vorig jaar met een van onze producten ‘Fairzekering’ de ‘Generali AM innovatieprijs 2014’ en de ‘Accenture Innovation Award’ gewonnen.
 • Ook investeren we in sociale innovatie. Wij werken in multidisciplinaire teams waardoor we efficiënt kunnen samenwerken. Ook extern staan we open voor co-creatie waardoor we duurzame verdienmodellen kunnen ontwikkelen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, het is voor veel bedrijven een modewoord. Wij zien het als een belangrijk instrument waarmee en waardoor wij al jaren duurzaam groeien.