Contact

RISK is te omschrijven als een financiële groothandel. Verschillende verzekeringsagenten en kantoren hebben zich bij RISK aangesloten. Door diverse administratieve taken aan ons uit te besteden kunnen zij zich volledig focussen op u als klant. Voor vragen over lopende verzekeringen, facturen of schade kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur. U kunt de contactgegevens van uw verzekeringsadviseur onder andere vinden op uw polisblad.

Meest gestelde vragen

Autoverzekering Welke aanvullende dekkingen kan ik afsluiten voor de autoverzekering? Afhankelijk van het gekozen product worden er aanvullende dekkingen aangeboden. Bijvoorbeeld Pechhulp, Rechtsbijstand, Ongevallenverzekering voor Inzittenden of een Schadeverzekering voor Inzittenden.
Hoeveel schadevrije jaren heb ik opgebouwd? Dit wordt bijgehouden door een centraal systeem van verzekeraars, namelijk Roy data. De klant kan altijd zelf bij Roydata het aantal schadevrije jaren opvragen. In het Polisportaal worden de schadevrije jaren ook getoond.
Ik heb al een autoverzekering bij u lopen, krijg ik nu korting? Sommige producten bieden een zogenoemde 2e gezinsautokorting. Wanneer dit aangevinkt wordt in het Subliempakket worden deze producten getoond in de vergelijker.
Mijn auto is niet direct geaccepteerd. Ben ik nu verzekerd? Wanneer een verzekering niet direct geaccepteerd wordt, krijgt de klant hier een bericht van. Een acceptant van RISK gaat de aanvraag dan beoordelen. Op dat moment is er geen dekking voor de eindklant. De klant is hier via de mail ook over ingelicht.
Ik heb mijn auto verkocht en wil nu voor mijn nieuwe auto een verzekering afsluiten, kan dat? Wanneer de eindklant een nieuwe auto heeft gekocht, kan deze mutatie via het Subliempakket in Polisportaal doorgevoerd worden. Bij het doorvoeren van de aanvraag kan de opzegservice gebruikt worden om de lopende polis bij RISK te beëindigen.
Welke betalingsmogelijkheden zijn er? Standaard wordt er gebruik gemaakt van automatische incasso, hier heeft de eindklant akkoord voor gegeven bij het afsluiten van de polis. In geval van een jaarbetaling is het ook mogelijk om via een acceptgiro te betalen.
Inboedelverzekering Heb ik een eigen risico bij mijn inboedelverzekering? Dit is afhankelijk van de gekozen polis. Als er een eigen risico is, staat dit vermeld op het polisblad. In de vergelijking wordt het eigen risico ook getoond.
Hoe kan ik de waarde van mijn inboedel bepalen? Hiervoor maak je gebruik van de waardemeter. Deze vind je terug in de berekenstraat. Door een aantal vragen zoals inkomen, geboortedatum en gezinssamenstelling in te vullen, wordt de waarde van de inboedel bepaald. Deze waardemeter is een standaard die ontwikkeld is door het Verbond van Verzekeraars.
Waarom wordt mijn inboedelverzekering duurder op het nieuwe adres? Er zijn diverse premiefactoren die de premie van een inboedelverzekering bepalen. Postcode is daar een onderdeel van. Dat betekent dat bij een adreswijziging de premie opnieuw berekend moet worden,.
Woonhuisverzekering Heb ik een eigen risico bij mijn woonhuisverzekering? Dit is afhankelijk van de gekozen polis. Als er een eigen risico is, dan staat dit vermeld op het polisblad. In de vergelijking wordt het eigen risico ook getoond.
Ik ga verhuizen en wil mijn nieuwe adres verzekeren, maar ook de oude verzekering laten doorlopen, kan dat? Ja dat kan. Je kunt de nieuwe woning naast de bestaande woning verzekeren. Let op dat je het correspondentieadres goed aanhoudt.
Hoe kan ik de waarde van mijn woonhuis bepalen? Hiervoor maak je gebruik van de waardemeter. Deze vind je terug in de berekenstraat. Door een aantal vragen zoals inkomen, oppervlakte van de woning en wel/geen zonnepanelen te beantwoorden wordt de waarde van de inboedel bepaald. Deze waardemeter is een standaard die ontwikkeld is door het Verbond van Verzekeraars.
Reisverzekering Welke aanvullende dekkingen kan ik afsluiten voor een reisverzekering? Er zijn diverse dekkingen te kiezen zoals medische kosten, ongevallen en wintersport. Voor het totaaloverzicht ga je naar de berekenstraat.
Wie kan ik (mee)verzekeren bij een reisverzekering? Je kunt in de berekenstraat de gezinssamenstelling opgeven. Op basis daarvan worden de producten berekend. Sommige verzekeraars bieden een gratis dekking voor kinderen tot 5 jaar.
Waarom vallen medische kosten niet onder mijn zorgverzekeringverzekeren? Een zorgverzekering biedt vaak alleen maar dekking tot het kostenniveau dat in Nederland gebruikelijk is. Kom je in het buitenland in een ziekenhuis terecht waarbij de kosten veel hoger zijn, worden deze niet standaard vergoed door de zorgverzekeraar. Om die reden kan het belangrijk zijn om de module medische kosten af te sluiten.
Autoverzekering Ik wil een wijziging doorvoeren op mijn auto of een dekking aanpassen. Voor een wijziging van je dekking of auto gaat de adviseur een nieuwe berekening maken. Op basis van de nieuwe gegevens komt er een nieuwe vergelijking en kan de adviseur het best passende product kiezen.
Hoe kan ik mijn kilometrage aanpassen? Dit is een premiebepalende factor. Dat betekend dat het product opnieuw berekend en afgesloten moet worden.
Waarom heb ik een brief van de RDW ontvangen waarin staat dat mijn auto afgemeld is? Dat kan diverse redenen hebben, bijv. een opschorting van de dekking omdat de openstaande premie niet betaald is. Wanneer de openstaande betaling ontvangen is zal de dag erna het kenteken weer aangemeld worden.
Waarom krijg ik een nieuwe autoverzekering als ik verhuisd ben? Vanwege de verhuizing zijn premiebepalende factoren, namelijk een postcode en huisnummer, gewijzigd. Dit kan invloed hebben op de premie.
Overige verzekeringen Alle wijzigingen die premiebepalend zijn, zoals wijziging adres, gezinssamenstelling, dekking, etc Hiervoor geldt dat het premiebepalende factoren zijn en er een nieuwe berekening en aanvraag gedaan moet worden. Hierbij kan het product aangepast worden zodat dit het best passende product blijft voor de eindklant. Via de opzegservice kan de lopende polis opgezegd worden.
Overlijden Er is sprake van overlijden. Hoe moet ik de verzekeringen opgezeggen? Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar de verzekeringsadviseur. Vervolgens ontvangen wij als verzekeraar het verzoek om dit af te handelen.
Opzeggen Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen? De verzekering kan opgezegd worden door een verzoek in te dienen bij de adviseur. De adviseur geeft het royementsverzoek aan ons door waarna die verwerkt wordt. In geval van een autoverzekering wordt vaak gevraagd om het vrijwaringsbewijs mee te leveren.
Per wanneer kan ik mijn schadeverzekering opzeggen? Zodra een object verkocht is of nadat een polis minimaal 1 jaar gelopen heeft.
Wil je gebruik maken van je bedenktermijn en je verzekering annuleren? Dit kan binnen 14 dagen na het afsluiten van de verzekering. Mocht u de aanvraag willen annuleren, dan is er in die tussentijd geen dekking geweest.
Betaalwijze Wanneer wordt de premie van mijn schadeverzekering afgeschreven? Zodra de verzekering aangevraagd is, sturen wij een verzoek naar de bank om de premie te incasseren. Dit neemt enkele dagen in beslag.
Moet ik mijn premie zelf naar jullie overmaken? Nee, dat is niet nodig. Wij incasseren de premie volgens een automatische incasso.
Kan ik vooruit betalen of de betaaltermijn aanpassen? Wij hanteren maand of jaarbetaling. Wilt u dit wijzigen? Neem dan contact op met uw adviseur.
De automatische incasso is mislukt. Hoe kan ik de premie zelf overmaken? Wanneer de incasso niet lukt, ontvangt u ook bericht van ons met daarin de gegevens die u moet gebruiken om alsnog te betalen. Wilt u het geld zelf al overmaken, gebruik dan het polisnummer in de omschrijving
Ik heb een herinnering gekregen van een nota die ik nooit heb ontvangen. Wat moet ik doen? Vervelend om te horen dat u de eerste nota niet gezien hebt, afhankelijk van uw voorkeur is deze per email of per post verstuurd. Wanneer u de herinnering zsm betaald blijft de dekking van uw verzekering behouden.
Waarom is de automatische incasso komen te vervallen? Het kan zijn dat het ons diverse keren niet gelukt is om de premie automatisch te incasseren, in dat geval ontvangt u van ons een acceptgiro.
Ik heb net de nota betaald, mag ik nu weer rijden? De dag nadat wij de betaling ontvangen heeft u dekking voor uw verzekering.
Hoe kan ik mijn eigen IBAN/rekeningnummer wijzigen? Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar de verzekeringsadviseur, vervolgens ontvangen wij als verzekeraar het verzoek om dit af te handelen.
Vragen over een afgeschreven bedrag Wat is mijn premie? De premie staat weergegeven op uw polisblad en op de nota die u van ons ontvangt.
Waarom is er een ander bedrag afgeschreven dan mijn maandpremie? Bij de eerste afschrijving rekenen wij aanvullende poliskosten. Deze kosten bedragen € 9,07 (pakket zonder auto) of € 15,13 (pakket met auto).
Wanneer krijg ik mijn teveel betaalde premie terug? Wanneer u uw polis opgezegd heeft, kan het zijn dat de lopende premie al aan de bank aangeboden is. Wij zullen dat automatisch retourneren. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.
Worden nota's met elkaar verrekend? Polissen worden niet met elkaar verrekend. U krijgt een nota voor de nieuwe polis en een creditnota voor de oude polis.
Waarom moet ik poliskosten betalen? Voor de administratieve afhandeling van de aanvraag brengen wij eenmalig poliskosten in rekening. Klik hier om te zien hoeveel deze poliskosten bedragen.
Betaalachterstand Waar kan ik zien wat mijn betalingsachterstand is? Dit kunt u navragen bij uw adviseur. Uw adviseur kan dit voor u controleren.
Heb ik nog dekking bij een betalingsachterstand? Afhankelijk van de duur van de achterstand, wanneer u een herinnering hebt ontvangen, is er nog dekking. U moet dan zsm betalen. Wanneer u een aanmaning hebt ontvangen is ook de dekking komen te vervallen.
Waarom moet ik betalen aan DAS Incasso? Wanneer u de openstaande premie niet betaald hebt en niet gereageerd hebt op de herinnering en de aanmaning, wordt dit overgedragen aan DAS Incasso. U moet de premie, inclusief de extra kosten aan hen overmaken.
Schadevrije jaren en een nieuwe autoverzekering Hoe bouw ik schadevrije jaren op? Ieder jaar dat u schadevrij rijdt, ontvangt u een extra schadevrij jaar en stijgt u op de bonus malus ladder. Hierdoor krijgt u een korting op de premie.
Hoeveel schadevrije jaren heb ik? Deze staan vermeld op je polisblad of op de jaarlijkse nota die je ontvangt.
Hoe controleert de verzekeraar mijn opgegeven schadevrije jaren? Binnen de branche is er een centrale database (Roydata). Hier worden de gegevens vastgelegd en overgenomen door verzekeraars
Wat gebeurt er als ik een schade claim? Afhankelijk van of het wel of geen schuldschade is, heeft dit effect op uw schadevrije jaren en zult u 5 tredes terugvallen.
Wat als het aantal beschikbare schadevrije jaren afwijkt van wat ik heb opgegeven bij het afsluiten? De verzekeraar controleert het aantal schadevrije jaren in Roydata. Mocht dit afwijken van hetgeen opgegeven is bij het afsluiten, wordt dit bij u nagevraagd. Als blijkt dat het aantal schadevrije jaren niet klopt wordt dit aangepast op de polis.
Kan ik mijn schadevrije jaren ook gebruiken voor een 2e autoverzekering? Afhankelijk of een product een 2e gezinsautoregeling heeft, kunnen de schadevrije jaren ingezet worden voor een 2e auto
Wat gebeurt er met mijn schadevrije jaren als ik opzeg? Deze worden door de verzekeraar doorgegeven aan een centrale partij (Roydata) uw nieuwe verzekeraar haalt daar het aantal schadevrije jaren weer op.
Polisblad Waarom heb ik een nieuw polisblad ontvangen? Zodra er een nieuwe polis aangevraagd wordt versturen wij een polisblad aan de klant. Deze wordt ook in Polisportaal getoond. Bij het doorvoeren van een mutatie, die van invloed is op de premie, verzorgt de adviseur dat deze doorgevoerd wordt via het onderdeel Premieberekening in Polisportaal. Op dat moment geven wij opnieuw een polisblad af van de nieuwe polis en een royementsaanhangsel van de oude polis.
Waar vind ik mijn polisblad? Deze wordt verstuurd naar de eindklant bij het afsluiten van de polis. Tevens is deze te raadplegen in Polisportaal.
Voorwaarden Waar vind ik de voorwaarden van mijn verzekeringen? Bij het afsluiten van de verzekering tonen wij een link naar de voorwaarden van het product. In het PDF-document van het polisblad zit een link naar de voorwaarden van de verzekering.
Groene kaart Waar vind ik mijn groene kaart? Deze wordt verstuurd naar de eindklant bij het afsluiten van de polis. Tevens is deze te raadplegen in Polisportaal.
Wat is de geldigheidsduur van mijn groene kaart? De groene kaart is 13 (volledige) maanden geldig vanaf het afsluiten van de polis. Bij de verlenging van de polis versturen wij een nieuwe groene kaart.
Ik wil een groene kaart voor mijn caravan opvragen. Wij geven die alleen op verzoek af. Hiervoor maak je als adviseur een taak aan in Polisportaal en wij zorgen ervoor dat er een nieuwe groene kaart naar de eindklant gaat.
Ik ben mijn groene kaart kwijt. Als de klant de groene kaart kwijt is, kan deze vanuit het Polisportaal opnieuw naar de klant gestuurd worden.
Is het voldoende om een groene kaart digitaal bij je te hebben? In de meeste Europese landen is een digitale groene kaart voldoende. Klik hier voor meer informatie.
Europees schadeformulier Waar vind ik het Europees Schadeformulier? Klik hier om het Europees Schadeformulier de downloaden
Royementsbevestiging Wanneer krijg ik een royementsbevestiging? Bij de beëindiging van een polis sturen wij een royementsbevestiging. Dit kan zijn in verband met de verkoop van een auto, het oversluiten naar een andere verzekeraar of een wijziging van de gegevens waarna wij een nieuwe polis afsluiten.
Wat is een royementsbevestiging? Een royementsbevestiging is het bewijs dat de polis beëindigd is. Deze wordt altijd afgegeven bij de beëindiging van een polis. Specifiek bij de beëindiging van een autoverzekering wordt het aantal schadevrije jaren vermeldt in de royementsbevestiging
Autoschade Wat moet ik doen als ik acute hulp nodig heb of pech heb? Bel hiervoor het nummer dat op de groene kaart vermeld staat. Uiteraard kan er ook altijd contact worden opgenomen met uw adviseur. Let op, pechhulp is niet standaard meeverzekerd!
Ik ben betrokken bij een aanrijding. Wat moet ik doen? Vul samen met de tegenpartij een schadeformulier in en zorg dat beide partijen een afdruk in bezit hebben. Maak foto's van de situatie en noteer de gegevens van eventuele getuigen. Stuur het schadeformulier vervolgens naar uw adviseur.
Ik heb autoruitschade. Wat moet ik doen? Controleer welke ruitherstellers op de groene kaart vermeld staan. De garage zal contact opnemen met RISK ter verificatie van de dekking.
Er is ingebroken in mijn auto. Wat moet ik doen? Doe zo spoedig mogelijk aangifte en meld hierna de schade bij uw adviseur. Zorg voor een overzicht van de ontvreemde goederen en lever deze met aankoopbewijzen aan.
Is het verstandig om de kosten voor eigen rekening te nemen? Dat is sterk afhankelijk van de bonus malus tabel en de hoogte van de schade. Een advies kan bij uw adviseur opgevraagd worden.
Hoeveel daal ik in schadevrije jaren? Dat is sterk afhankelijk van de bonus malus tabel en de hoogte van de schade.
In welk geval komt er een expert langs om de schade op te nemen? Dat is afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag, de oorzaak van de schade of wanneer de behandelaar dit wenselijk acht.
Mag ik de auto laten maken? Neem hiervoor contact op met uw adviseur.
Ik heb ook nog een andere schade aan mijn auto? Uw adviseur behandelt per dossier 1 incident. We kennen geen cumulatie van schades.
Ik ben aangereden maar heb geen allrisk- of rechtsbijstandsdekking. Erg vervelend als u schade aan uw auto heeft terwijl u er niets aan kon doen! Als er een tegenpartij aansprakelijk is, helpen wij uw schade te verhalen op de tegenpartij. Dit kan namelijk veel tijd en moeite kosten als u hier nog geen ervaring mee heeft. Deze service bieden wij ook als u hiervoor geen verzekering heeft en zelfs als u helemaal geen verzekering bij ons heeft afgesloten. Via de website www.ikwilclaimen.nl kunt u de schade gemakkelijk aanmelden. Daarna zal uw schade beoordeeld en (indien mogelijk) voor u verhaald worden. In veel gevallen kunt u de schade zelfs kosteloos laten herstellen zodat u snel weer onderweg bent.
Schade op de aansprakelijkheidsverzekering Wat doe ik als ik aansprakelijk word gesteld? Geen inhoudelijke uitspraak doen, maar de schade melden bij uw adviseur. Vul hiervoor een schadeformulier in.
Hoe meld ik schade voor de aansprakelijkheidsverzekering? Door een ingevuld schadeformulier toe te sturen. Eventueel aangevuld met relevante stukken.
Juridische hulp Hoe schakel ik juridische hulp in bij een conflict? Neem hiervoor contact op met uw adviseur zodat een doorverwijzing naar de juiste rechtsbijstandverzekering kan worden gegeven.
Reisschade Hoe meld ik schade voor de reisverzekering? Door een ingevuld schadeformulier toe te sturen. Eventueel aangevuld met relevante stukken. Denk hierbij aan de reisbescheiden, bewijzen van vertraging, medische kosten, aankoopbewijzen e.d.
Wat kun je van ons verwachten bij schade in het buitenland? Neem altijd contact op met de alarmcentrale. Het telefoonnummer van de alarmcentrale staat vermeld op het reispasje.
Woonhuis- en/of Inboedelschade Wat gebeurt er na mijn schademelding? De schade wordt in behandeling genomen door uw adviseur. Mocht er nog aanvullende informatie nodig zijn dan wordt hiertoe verzocht.
Hoe meld ik schade voor de inboedelverzekering? Door een ingevuld schadeformulier toe te sturen. Voeg hier de aankoopbewijzen van de beschadigde goederen bij.
Wat kan je zelf doen bij schade aan je huis en/of aan je spullen? Tref noodvoorzieningen indien noodzakelijk. Doe er in ieder geval alles aan om de schade zoveel mogelijk te beperken.
Er is ingebroken in mijn huis. Wat moet ik doen? Neem contact op met de politie en doe aangifte. Tref eventueel een noodvoorziening als er bijvoorbeeld een raam ingeslagen is.
Premiegevolgen na autoschade Welke gevolgen heeft schadeclaimen voor mijn premie? Dat is sterk afhankelijk van de bonus malus tabel en de hoogte van de schade. Een advies kan bij uw adviseur opgevraagd worden.
Wanneer kan ik de schade beter zelf betalen? Dat is sterk afhankelijk van de bonus malus tabel en de hoogte van de schade. Een advies kan bij uw adviseur opgevraagd worden.
Kan ik de schade achteraf alsnog zelf betalen? Dit is mogelijk tot een jaar na de schadedatum.